Spoločensko – vedné oddelenie

Okrem záujmových útvarov oddelenie organizuje rôzne podujatia pre deti a mládež.

Názov krúžku Vedúci krúžku
Strelecký Mgr. Magdaléna Petríková
Kreatívny svet Mgr. Magdaléna Petríková
Cykloturistický klub Viking Ing. Ľudovít Kiripolský
[Gallery not found]

Komentáre sú uzavreté.