Pracovníci

Riaditeľka CVČ Mgr. Miriam Kiripolská
Zástupca riaditeľky Mgr. Milan Kráľ
Oddelenie prírodovedy
a turistiky
Mgr. Magdaléna Petríková
Oddelenie telovýchovy
a športu
Bc. Veronika Žitňanová
Mediálne oddelenie Mgr. Roman Jedinák
Spoločensko – vedné oddelenie Nadežda Benešová
Oddelenie kultúry a umenia Michaela Švančarová
Tajomníčka Zuzana Gunišová
Školník Vladimír Hainc
Upratovačka Ivana Škorcová


Komentáre sú uzavreté.