Záujmové útvary v školskom roku 2013/2014

Zmeny vo financovaní záujmovej činnosti v centre voľného času.

 


Letné prázdniny 2014

30.6. – 4.7.2014-Prímestský tábor s dennou návštevou plavárne

Vedúci: Mgr. R. Kušnier

Poplatok: člen záujmového krúžku: 35€

nečlen:38 €

(obedy, pitný režim, poistenie, odvod, prenájom plavárne, návšteva kina, materiál na súťaže, hry, ceny, režijné náklady)

7.7. – 11.7. 2014 – Všeobecný prímestský tábor

Vedúci: Ing. M. Halačová

Poplatok: člen záujmového krúžku: 37 €

nečlen: 40 €

(obedy, pitný režim, poistenie, odvod, celodenný výlet do Bratislavy, plaváreň, materiál na súťaže, hry, ceny, režijné náklady)

13.7. – 19.7. 2014-Detský pobytový tábor – Zákopčie okr. Čadca

Vedúca: Mgr. Miriam Kiripolská

Poplatok: 157 €

( 5 x denne strava, ubytovanie, doprava, pitný režim, poistenie, celodenný výlet, materiál na činnosť, ceny, réžia) , www.hotelseverka.sk

Dieťa je záväzne prihlásené po zaplatení zálohy 50 € najneskôr do 30.4. 2014.

11.8. – 15.8.2014-Dvere dokorán

Deti majú možnosť denne od 7,00 do 16,00 h navštevovať CVČ. Rodič prihlasuje dieťa na konkrétny deň.

Program: hry na PC, stolný tenis, kreslenie, tancovanie, rozprávky, spoločenské a iné hry.

Obed si musia deti priniesť so sebou, pedagogickí pracovníci CVČ im ho zohrejú.

Poplatok: člen záujmového krúžku: 1 €/deň                          Nečlen:1,50 €/deň

18.8. – 22.8.2014-Všeobecný prímestský tábor

Vedúci: N. Benešová

Poplatok: člen záujmového krúžku: 37 €

nečlen:40 €

(obedy, pitný režim, poistenie, odvod, celodenný výlet na hrad Beckov a Podolie, plaváreň, materiál na súťaže, hry, ceny, režijné náklady)

25.8 – 28.8.2014 ( 29.8. – štátny sviatok)-Prímestský tábor s dennou návštevou plavárne

Vedúci: Mgr. M. Kráľ

Poplatok: člen záujmového krúžku:  32 €

nečlen:35 €

(obedy, pitný režim, poistenie, odvod, prenájom plavárne, návšteva kolkárne, materiál na súťaže, hry, ceny, režijné náklady)

Dieťa je záväzne prihlásené do prímestského tábora

po zaplatení zálohy 10 €  a podaním prihlášky.

Celý poplatok za prímestské tábory a pobytový tábor je potrebné uhradiť do 13.6.2014.

Spôsob odhlásenia:

-          do 13.6.2014 – vrátený celý poplatok ( prípadne záloha)

-          od  14.6. 2014 do 27.6.2013 – z poplatku odpočítaná čiastka

vypočítaná za zaplatenú stravu  a nákladov vynaložených na prípravu

tábora – v prípade, že si rodič nájde náhradníka, alebo organizátor

disponuje náhradníkom bude vrátený celý poplatok .

-  od 30.6.2014 – vrátenie poplatku len  v prípade, že si rodič nájde náhradníka,

alebo organizátor disponuje náhradníkom.

Prihlásenie a zaplatenie poplatku v CVČ, A. Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou každý pracovný deň od 8,00 do 19,00 h.

 

Informácie: t.č.760 2454

 

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár