Aktuálne

Vážení  priatelia CVČ, rodičia a milá verejnosť!!!

z Vášho príjmu každoročne odvádzate daň do štátneho rozpočtu. Tento rok môžete opäť Vy sami určiť kam pôjdu tieto peniaze. Máte možnosť priamo poukázať 2% z  odvedenej dane na mimovládnu organizáciu.

My Vám ponúkame možnosť poukázať 2 % z Vašej zaplatenej dane v prospech organizácie:  neinvestičný fond MEA INTEREST, ktorý bol vytvorený na rozvoj záujmových činností detí a mládeže v Centre voľného času v Bánovciach nad Bebravou.

Získané prostriedky budú použité na podporu záujmovej činnosti ( kostýmy, kroje, výtvarný materiál, kreatívny materiál, športový materiál, pomôcky pre krúžky: rybársky, CTK Viking, varenie – pečenie, strelecký, plavecký),táborovú činnosť a  organizáciu podujatí pre deti a mládež. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Potvrdenie o zaplatení dane Vám vypíše Váš zamestnávateľ a Vyhlásenie o poukázaní dane vypíšete vy. Obidva formuláre môžete priniesť do CVČ, alebo ich zanesiete priamo na daňový úrad. Ak podávate daňové priznanie ako fyzická alebo právnická osoba môžete uviesť

v daňovom priznaní naše údaje: údaje o prijímateľovi:

IČO: 35606711

Právna forma: neinvestičný fond

Obchodné meno: MEA INTEREST

Sídlo: A. Kmeťa 530/8,

957 01 Bánovce nad Bebravou

VYUŽITE MOŽNOSŤ PODPORIŤ ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ

NAŠICH DETÍ Z VAŠICH DANÍ

Za Vaše rozhodnutie a prejavenú dôveru Vám vopred ďakujeme.

 

 


Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár