Oddelenie prírodovedy a turistiky

Úlohou oddelenia je oboznámiť deti so základnými poznatkami, rozšíriť vedomosti o živočíšnej a rastlinnej ríši, získať základy triedenia rastlín, význam rastlín a živočíchov, prečo sa pestujú, alebo chovajú. Získané poznatky im uľahčia cestu spoznávania prírody a jej ochrany.

 

Názov krúžku Vedúci krúžku
Rybársky Roman Laurinec
Strelecký Mgr. Magdaléna Petríková
Kreatívny Mgr. Magdaléna Petríková
[Gallery not found]

Komentáre sú uzavreté.