Krúžky

Centrum voľného času v Bánovciach nad Bebravou otvára v školskom roku 2019/2020 nasledovné záujmové útvary

Názov krúžku Vek Popis
Výtvarná príprava na talentové skúšky deti a mládež zdokonalenie vedomostí
a zručností
Plavecký deti a mládež plavecký výcvik
s inštruktorom
Strelecký 5.-9.roč.ZŠ a mládež streľba zo vzduchovej pušky Slávia 630, 631
Florbal 1.-9.roč.ZŠ pravidelné tréningy na Sokolovni
Cykloturistický klub Viking do 14 a nad 15 rokov veselé zážitky zo sedla horského bicykla
Futbalová prípravka predškoláci +1.-4.roč.ZŠ základy
Výtvarný pre deti so zdravotným znevýhodnením 1. – 9. roč.
Výtvarný 1. – 9. roč. (CVČ, ZŠ Gorazdova, ZŠ Komenského)
Liberta – tanečné štúdio 1.-9.roč. ZŠ tanečná príprava, moderný tanec
Fotografický 1.-9.roč. ZŠ základy fotografovania
Rybársky 1.-9.roč. ZŠ a mládež
Kreatívny svet 4.-9.roč. ZŠ rozvoj všetkých oblastí tvorivosti
Drienovček od 5.roč ZŠ detská folklórna skupina
Drienovček – prípravka 1. – 4. roč. ZŠ
Edukačné aktivity pre MŠ predškoláci rozvoj všetkých oblastí tvorivosti
Karate 1. – 9.roč. základy
Basketbal 3. – 5. roč.
TS Škrupinky mládež Tanečno-pohybová príprava pre deti so ŠVVP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *